Начальник відділу навчально-методичної роботи та забезпечення якості освіти — кандидат історичних наук, доцент Михайлюк Юрій Миколайович

Заступник начальника відділу навчально-методичної роботи та забезпечення якості освіти — Токова Ніна Тихонівна

Завідувач практики — Мамчур Людмила Петрівна

Методист вищої категорії — Лисенко Світлана Федорівна

Фахівець І категорії — Штанько Ірина Володимирівна

Провідний фахівець з освітніх тестувань та моніторингу — Єфіменко Володимир Іванович

Секретар — Маловічко Світлана Едуардівна

 

ВІДДІЛ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Відділ навчально-методичної роботи та забезпечення якості освіти – базовий структурний підрозділ, який здійснює науково-методологічну, методичну, організаційно-управлінську, аналітико-прогностичну, контрольно-ревізійну, обліково-статистичну функції в освітній діяльності університету.

До головних завдань діяльності відділу належать:

організація навчально-методичної роботи на основі прогресивних методів і форм викладання, застосування новітніх засобів навчання;

оперативне керівництво діяльністю дирекцій інститутів, деканатів факультетів, кафедр університету та інших підрозділів щодо забезпечення виконання навчальних планів і програм, заходів, спрямованих на вдосконалення організації освітнього процесу; організація та безпосередня участь у здійсненні систематичного контролю за ходом освітнього процесу;

підготовка пропозицій, розробка проектів нормативних документів щодо поліпшення організації та здійснення освітнього процесу в університеті;

організаційне та методичне супроводження розробки навчальних планів (робочих навчальних планів) усіх форм навчання відповідно до галузевих стандартів вищої освіти та стандартів вищого Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

організація та здійснення моніторингу якості освіти в університеті;

організація та проведення освітніх тестувань;

підготовка інформації та автоматизований розрахунок навчального навантаження кафедр та науково-педагогічного персоналу;

організація практичної підготовки студентів;

формування пропозицій щодо обсягів державного замовлення;

вивчення й узагальнення інформації про студентів (оформлення облікової документації, подання необхідної звітності до МОН України та інших установ);

складання графіку навчального процесу університету та узагальнення графіків навчального процесу інститутів, факультетів;

організація оформлення додатків до дипломів випускників університету;

формування та внесення наказів про студентів до Єдиної державної електронної бази у сфері освіти;

оформлення замовлень на постачання бланків і форм документації, що виготовляються для потреб освітнього процесу;

контроль виконання планів навчально-методичної роботи інститутів, факультетів, кафедр;

контроль виконання індивідуальних планів викладачів;

організація та контроль роботи екзаменаційних комісій атестації здобувачів вищої освіти.

 

Контактний телефон: 37-82-54

Адреса: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81, навчальний корпус № 1, каб. 219