19.07.2018 вчена рада Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького розглянула адресований їй запит народного депутата України Олега Петренка щодо ситуації на факультеті обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (далі — ФОТІУС) та контракту з професором кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень, доктором технічних наук Голубом С.В.

Про результати розгляду звернення трудового колективу ФОТІУСу, рішення і дії ректорату, ситуацію на факультеті на цей час доповіли перший проректор, професор Василь Мойсієнко, проректор з наукової, міжнародної та інноваційної діяльності, професор Сергій Корновенко. Участь в обговоренні порушених колективом та у депутатському запиті питань взяли керівники навчально-наукових підрозділів, члени Консультативної ради із стратегічного планування та розвитку університету, професори, голова профкому університету: Н.О. Андрусяк, В.І. Салапатов, А.Г. Морозов, Т.М Десятов, В.Т. Поліщук, А.М.Гусак, А.Ю.Чабан, А.І.Стеценко, Л.В. Швидка, І.І.Погрібний, Г.М. Голиш, В.І.Слинько, Т.В. Запорожець, Б.П. Мінаєв.

Вчена рада університету визнала, що освітній процес на ФОТІУСі здійснюється за затвердженими навчальними планами та графіком. Екзаменаційна сесія, державна атестація здобувачів вищої освіти відбулися у встановлені терміни без порушень. Триває вступна кампанія, у тому числі й для абітурієнтів за освітнім ступенем магістра.

Ліквідація, злиття чи перейменування ФОТІУСу в Стратегії розвитку Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на період 2016 – 2020 р.р. не передбачені.

У зв’язку з вакансією на посаду професора кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень у встановленому порядку буде оголошено конкурс. У ньому може взяти участь будь-який громадянин України з відповідними кваліфікаційними характеристиками та науковим ступенем. Конкурс є стандартною процедурою і не впливає на роботу ФОТІУСу, кадровий потенціал якого дозволяє йому функціонувати і розвиватися.

Вчена рада вкотре звернула увагу на недоліки в роботі керівництва ФОТІУСу і рекомендувала декану розробити стратегію розвитку факультету на найближчий період, передбачивши, зокрема, заходи щодо активізації наукової діяльності, захисту дисертації та ін..

Вчена рада не вбачає в діях ректора тиску на підлеглого, оскільки відповідно до пунктів 4.4, 4.6, 4.10 контракту ректора Університету з Міністерством освіти і науки України керівник має право перевіряти якість роботи працівників вищого навчального закладу та організацію навчального процесу, приймати на роботу та звільняти з роботи працівників вищого навчального закладу, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення.

Разом з тим вчена рада не схвалює дії працівників ФОТІУСу, які не зробили жодної спроби вирішити порушені питання у правовому полі, не звернулися ні до профкому університету, ні до комісії з трудових спорів. Натомість апелюють до різних політичних сил, проводять інспіровані акції за участю студентів, поширюють недостовірну інформацію, що негативно впливає на імідж університету. Члени вченої ради рекомендували доценту Салапатову В.І. видалити зі своєї сторінки в соцмережах інформацію анонімного характеру, що шкодить репутації закладу, його керівника та зачіпає інтереси третіх осіб. За прийняте рішення з 38 присутніх голосували: «за» 37 осіб, «проти» — 1.