Із 1 квітня кафедрою державної служби, публічного адміністрування та політології здійснюється прийом документів від абітурієнтів (м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, корпус 1, каб. № 130, 128) для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (Постанова КМУ від 29 липня 2009 року № 789).