СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ 
ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОС «БАКАЛАВР»
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

012 Дошкільна освіта (дошкільна та початкова освіта)

012 Дошкільна освіта (дошкільна освіта та іноземна мова (англійська))

013 Початкова освіта ( початкова освіта та психологія)

013 Початкова освіта (початкова освіта та культурно-дозвіллєва діяльність)

013 Початкова освіта (початкова освіта та логопедія)

014 Середня освіта (мова і література російська, англійська))

014 Середня освіта (мова і література (англійська, німецька))

014 Середня освіта (мова і література (німецька, англійська))

014 Середня освіта (образотворче мистецтво)

014 Середня освіта (історія)

014 Середня освіта (українська мова і література)

014 Середня освіта (біологія та здоров'я людини)

014 Середня освіта (хімія)

014 Середня освіта (математика)

014 Середня освіта (фізика, інформатика)

014 Середня освіта (фізичне виховання)

014 Середня освіта (інформатика)

014 Середня освіта (математика, економіка)

014 Середня освіта (математика, інформатика)

016 Спеціальна освіта (здоров’я людини)

017 Фізична культура і спорт

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (декоративне мистецтво)

032 Історія та археологія

035 Філологія (переклад (перша англійська))

035 Філологія (переклад російська, польська)

035 Філологія (мова і література російська, англійська))

035 Філологія (українська мова і література)

051 Економіка (економічна кібернетика)

051 Економіка (економіка та бізнес)

053 Психологія 

053 Психологія ( практична психологія)

053 Психологія (практична психологія, іноземна мова (англійська))

061 Журналістика (реклама та PR у медіагалузі)

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

081 Право

091 Біологія

101 Екологія

102 Хімія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

111 Математика (математична економіка та економетрика)

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення (програмна інженерія)

122 Комп’ютерні науки (інформаційні технології в біології та медицині)

122 Комп'ютерні наки ( моніторингові інформаційні технології)

123 Комп'ютерна інженерія

124 Системний аналіз

126 Інформаційні системи та технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювана техніка

231 Соціальна робота (соціально-правовий захист населення; соціальна педагогіка; медико-соціальний супровід клієнтів; соціальне забезпечення)

231 Соціальна робота (соціальна робота, соціальна педагогіка)

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292 Міжнародні економічні відносини (міжнародний бізнес)

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

014 Середня освіта (історія)

014 Середня освіта (мова і література (англійська))

012 Дошкільна освіта (дошкільна та початкова освітв)

073 Менеджмент 

071 Облік і оподаткування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

013 Початкова освіта (початкова освіта та психологія)

231 Соціальна робота (соціальна робота)

231 Соціальна робота (соціальна педагогіка)

014 Середня осіта (фізичне виховання)

242 Туризм

032 Історія та археологія

053 Психологія

072 Фінанси, банківська справа та страхування